Oeverlopen in de Polders van Kruibeke

Oeverlopen in de Polders van Kruibeke

3 wandelingen in het overstromingsgebied

De Polders van Kruibeke zijn een pareltje aan de kroon van het Waasland. Het is Vlaanderens grootste overstromingsgebied en daar op wandel gaan, betekent een echte ontdekkingstocht. Je spot er wild, maar ook de kunstliefhebbers komen in dit natuurgebied aan hun trekken. En als het hoogtij is, mag je de waterval die het Scheldewater binnenloodst in de polders niet missen!

We schotelen jou hier 3 bewegwijzerde wandelingen in de polders voor. Trek goede stapschoenen aan en geniet!

1 De Barbierbeek wandelroute

De Barbierbeek stroomt vanuit Sint-Niklaas naar Kruibeke en mondt uit in de Schelde. De waterloop vormde jarenlang de natuurlijke grens tussen de dorpen Kruibeke en Bazel. Bij hevige regenval trad de beek vaak buiten de oevers, met flink wat wateroverlast tot gevolg.

Bij de aanleg van het overstromingsgebied kreeg de Barbierbeek een nieuwe, bredere bedding. In Bazel spreken we zelfs van een beschermd landschap rond de beek. Een wandeltocht waard dus! Trek wel stevige schoenen aan want in een overstromingsgebied kan het wel eens drassig zijn.

1 De Barbierbeek wandelroute

Waasland_watervallen_polders_Kruibeke.jpg

De Barbierbeek stroomt vanuit Sint-Niklaas naar Kruibeke en mondt uit in de Schelde. De waterloop vormde jarenlang de natuurlijke grens tussen de dorpen Kruibeke en Bazel. Bij hevige regenval trad de beek vaak buiten de oevers, met flink wat wateroverlast tot gevolg.

Bij de aanleg van het overstromingsgebied kreeg de Barbierbeek een nieuwe, bredere bedding. In Bazel spreken we zelfs van een beschermd landschap rond de beek. Een wandeltocht waard dus! Trek wel stevige schoenen aan want in een overstromingsgebied kan het wel eens drassig zijn.

2 De Kruibeekse kreek wandelroute

Het centrale gedeelte van de Polders is landschappelijk ook het meest veelzijdige. Getijdennatuur, elzenbroekbossen en weidevogelgebied wisselen elkaar af. De Kruibeekse kreek ontstond, samen met de Bazelse kreek en de Rupelmondse kreek, na de grote overstromingen van 3 maart 1715.

Start deze wandeling in één van de mooiste dorpjes van Vlaanderen: Bazel. Laat je daar ook verwennen in één van de horecazaken of boek meteen een overnachting in de schaduw van het kasteel.

2 De Kruibeekse kreek wandelroute

waasland_liefkesboom_kruibeke.jpg

Het centrale gedeelte van de Polders is landschappelijk ook het meest veelzijdige. Getijdennatuur, elzenbroekbossen en weidevogelgebied wisselen elkaar af. De Kruibeekse kreek ontstond, samen met de Bazelse kreek en de Rupelmondse kreek, na de grote overstromingen van 3 maart 1715.

Start deze wandeling in één van de mooiste dorpjes van Vlaanderen: Bazel. Laat je daar ook verwennen in één van de horecazaken of boek meteen een overnachting in de schaduw van het kasteel.

3 De Rupelmondse kreek wandelroute

In het zuidelijke gedeelte van de Polders wandel je achtereenvolgens door elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Hou je ogen open en je oren gespitst: bevers en reeën laten zich niet zomaar spotten.
De Rupelmondse Kreek kwam tot stand na een dijkdoorbraak in 1715 en kon pas 3 jaar later gedicht worden. Nu is het een belangrijk leefgebied voor heel wat vis- en vogelsoorten. Ook de bever is terug!

Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen tijdens deze wandeling.

3 De Rupelmondse kreek wandelroute

karperhuisje_0.jpg

In het zuidelijke gedeelte van de Polders wandel je achtereenvolgens door elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Hou je ogen open en je oren gespitst: bevers en reeën laten zich niet zomaar spotten.
De Rupelmondse Kreek kwam tot stand na een dijkdoorbraak in 1715 en kon pas 3 jaar later gedicht worden. Nu is het een belangrijk leefgebied voor heel wat vis- en vogelsoorten. Ook de bever is terug!

Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen tijdens deze wandeling.